HỌC TOÁN CÙNG CÔ NHUNG

Đây là khóa học miễn phí cho tất cả các em học sinh. Các em được tham gia thi online trực tuyến cùng tất cả các bạn theo thời gian mở của đề thi. Mỗi bài thi các em được thi một lần, ngay sau đó sẽ được biết điểm số và hướng dẫn giải cụ thể cho từng câu. Mỗi tháng có 1 đợt thi vào tối thứ 7 tuần thứ 4 trong tháng. Bài thi  theo tiến độ, bám sát nội dung học và phù hợp với các em.

Tổng quan các chủ đề