LỚP 12 - ĐỀ TRẮC NGHIỆM THEO DẠNG TOÁN

Giáo viên: Admin User

Được thiết kế dưới dạng đề thi theo dạng toán, phù hợp cho các em học sinh ôn ngay lại phần kiến thức còn hỏng.

Đề thi được lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng, trong từng kiến thức của dạng toán, các em phải vượt qua đề số 1 (>=7 điểm)  mới được phép làm đề số 2

Tổng quan các chủ đề