HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

8. TẠO VÀ QUẢN LÍ NGÂN HÀNG

8.1. Tải Tool Kythiquocgia.vn

Tiện ích chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm soạn trên Word hoặc Tex thành chuẩn của kythiquocgia.vn

Tải công cụ tại đây