HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

3. HƯỚNG DẪN THI

3.1. Thi trắc nghiệm

Khi đăng nhập thành công

Màn hình chính hiển thị danh sách "Tên khóa học", ta chọn khóa học muốn vào thi bằng cách nhấp chuột. (xem hình)