HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

2. QUẢN LÍ USER CÁ NHÂN

2.2. Lấy lại mật khẩu và kí danh bằng email

Bạn có thể quên “Kí danh” và “Mật khẩu” trên trang kythiquocgia.vn

  • Nhưng bạn phải biết Email đã dùng để đăng kí tài khoản trên hệ thống của chúng tôi!
  • Trường hợp học sinh ở các trường THPT được BGH cấp tài khoản, để làm được điều này nếu trước đó đã cập nhật lại hồ sơ của mình bằng Email thật của mình

Được như vậy chúng tôi sẽ giúp bạn phục hồi “Kí danh” và “Mật khẩu”

Mời bạn xem video hướng dẫn!