HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

6. VIDEO NGƯỜI BẮT ĐẦU! (17 phút)

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Trường học số thì 2 Video này không thể bỏ qua