HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

10. SÁNG KIẾN GIẢI B CẤP TỈNH

Thầy Cô có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng qua Sáng kiến kinh nghiệm mà giáo viên đã thực hiện

Tải tài kiệu tại đây