TRƯỜNG HỌC SỐ - NỀN TẢNG MOODLE

2. Moodle có điểm hạn chế nào? Trường học số hoàn chỉnh Moodle như thế nào?

 
Hình của Admin User
2. Moodle có điểm hạn chế nào? Trường học số hoàn chỉnh Moodle như thế nào?
Bởi Admin User - Thursday, 12 March 2020, 11:54 PM
 

  • Moodle với sức mạnh, độ tin cậy, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và các tổ chức kiểm định thế giới về xây dựng nguồn tài nguyên giảng dạy và tổ chức cuộc thi trực tuyến. Được BG&ĐT chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin của bộ cũng như các trường đại học nghiên cứu triển khai từ năm 2005 nhưng gần như vẫn chỉ sử dụng mức thô của Moodle, điều này chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của giáo dục nước ta.
  • Moodle hỗ trợ các giáo trình trực tuyến cực tốt, nhưng in ấn nguồn tài nguyên từ Web, đặc biệt đề thi trắc nghiệm rất "xấu xí".

Vậy Trường học số khắc phục những nhược điểm trên như thế nào?

Để đạt được cả hai hình thức vừa online vừa offline để phục vụ tối đa nhu cầu khai thác dự liệu từ nguồn chuẩn hóa mà tập thể chuyên môn xây dựng nên. Trường học số đã bổ sung 4 lõi tính năng mà các hệ thống tương tự chưa thể đáp ứng, đó là

1. Nhập liệu câu hỏi trắc nghiệm nghiệm bằng file Word với số lượng lớn.

2. Ngân hàng trắc nghiệm chuẩn hóa được xây dựng có cấu trúc lại vô cùng mềm dẻo.

3. Giao diện ra đề online và offline theo ma trận lấy từ ngân hàng trắc nghiệm chuẩn hóa.

4. Đề online đồng thời nó cho phép giáo viên xuất in ấn theo chuẩn văn bản khoa học Latex. (nhấp xem demo)


Phân tích 4 lõi tính năng Trường học số hoàn chỉnh trên Moodle giúp Trường học số triển khai rộng rãi đến các cơ sở giáo dục hiệu quả

1. Nhập liệu câu hỏi trắc nghiệm bằng file Word với số lượng câu hỏi lên hàng trăm câu

Giúp chúng ta triển khai ngân hàng trắc nghiệm kịp thời, hiệu quả, cũng như khả năng tái cấu trúc dữ liệu, ngân hàng câu hỏi nhanh chóng khi cần.

Đây là tính năng cực kì quan trọng bởi nó làm việc thay cho vài chục nhân viên và giáo viên mỗi ngày ngồi nhập liệu.


2. Ngân hàng trắc nghiệm chuẩn hóa được xây dựng có cấu trúc lại vô cùng mềm dẻo.

+ Cây thư mục lưu trữ n cấp

+ Di chuyển thư mục (cả câu hỏi trong thư mục) qua lại giữa các cấp dễ dàng

+ Mỗi câu hỏi trong ngân hàng được lưu trữ gắn liền với các thuộc tính:

     - Nhãn câu hỏi: giúp ghi chú nguồn gốc, tác giả, nội dung, dạng toán,... cho câu hỏi

     - ID câu hỏicâu hỏi thuộc môn học, chương, bài, dạng, cấp độ, ...

=> Giúp việc lọc dữ liệu tùy biến theo nhóm Nhãn và nhóm ID câu hỏi


3. Giao diện ra đề online và offline theo ma trận lấy từ ngân hàng trắc nghiệm chuẩn hóa.

  + Giao diện ra đề trực quan từ nguồn chuẩn hóa nhanh chóng

  + Có chế độ cho người duyệt đề: cố định câu, cố định phương án gốc

  + Đề thi được lưu trữ đó, khi nào duyệt hoàn thành thì bật để thi trực tuyến hoặc trộn đề, xuất đề để in ấn


4. Đề online đồng thời nó cho phép giáo viên xuất in ấn theo chuẩn văn bản khoa học Latex.

  Đề thi vừa dùng trong thi online vừa xuất để in ấn giúp giáo viên phối hợp trình chiếu trong quá trình giảng dạy, chữa bài cho học sinh sau mỗi lần thi.