TRƯỜNG HỌC SỐ - NỀN TẢNG MOODLE

5. Đơn vị đào tạo làm được những việc cụ thể nào khi sở hữu Trường học số?

 
Hình của Admin User
5. Đơn vị đào tạo làm được những việc cụ thể nào khi sở hữu Trường học số?
Bởi Admin User - Sunday, 3 June 2018, 9:49 AM
 
1. Xây dựng cổng thông tin cho đơn vị đào tạo
2. Xây dựng Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chuẩn hóa
3. Xây dựng cơ sở học liệu chuẩn
4. Xây dựng đề thi, trộn đề, tổ chức thi cho cả 2 hình thức online và offline
5. Theo dõi và đánh giá kết quả học tập của học sinh
6. Thanh toán phí khóa học qua ngân lượng