TRƯỜNG HỌC SỐ - NỀN TẢNG MOODLE

KÍNH GỬI:
  • SỞ GD&ĐT CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ.
  • TRƯỜNG THPT, THCS, CÁC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
  • CÁC THẦY, CÔ GIÁO

  • Kể từ kỳ thi THPTQG 2017 có nhiều thay đổi lớn trong hình thức thi, các môn đều thi theo hình thức trắc nghiệm (trừ môn Văn học). BGD tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và từng bước định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
♦ Để các sở giáo dục, nhà trường và giáo viên lựa chọn để sở hữu trường học số với sức mạnh, độ tin cậy, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và các tổ chức kiểm định thế giới.

Nay Trường học số xin giới thiệu đến các nhà quản lí giáo dục hệ thống được xây dựng trên nền tảng Moodle được BGD quan tâm chỉ đạo sử dụng.
  1. Vậy Moodle có những ưu điểm gì?
  2. Moodle có điểm hạn chế nào? Trường học số hoàn chỉnh Moodle như thế nào?
Sau đây, chúng tôi xin có những phân tích để trả lời 2 câu hỏi trên nhằm giúp các nhà quản lí đưa ra quyết định lựa chọn hệ thống phù hợp triển khai cho đơn vị của mình; bởi xây dựng hệ thống quản lý hoạt động dạy và học là cả quá trình. Nếu thiếu thông tin dẫn đến việc chọn sai nền tảng cho website của mình dẫn đến việc phát triển sau này rất khó khăn, thậm chí là không thể.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHẦN MỀM NGUỒN MỞ CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐÀO TẠO QUA MẠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên phần mềm

Địa chỉ cung cấp

Danh sách LMS, LCMS

1

Moodle

https://moodle.org

2

.LRN

http://www.dotlrn.org

3

eFront

http://www.efrontlearning.net

4

Sakai

https://www.sakaiproject.org

5

Atutor

http://atutor.ca

6

Schoology

https://www.schoology.com

7

Edmodo

https://www.edmodo.com


Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
1. Moodle có những ưu điểm gì? Tại sao BGD chỉ đạo khuyến cáo cho các cơ sở đào tạo chọn lựa để triển khai Hình của Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 12 Mar 2020, 11:20 PM
Phân tích hệ thống giảng dạy trực tuyến Hình của Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 9 Dec 2020, 8:43 AM
Lý do Trường học số phát triển trên nền tảng Moodle? Hình của Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 13 Mar 2020, 12:59 AM
3. Ngân hàng câu hỏi của Trường học số được tổ chức như thế nào? Hình của Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 13 Mar 2020, 12:23 AM
2. Moodle có điểm hạn chế nào? Trường học số hoàn chỉnh Moodle như thế nào? Hình của Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 12 Mar 2020, 11:54 PM
5. Đơn vị đào tạo làm được những việc cụ thể nào khi sở hữu Trường học số? Hình của Admin UserAdmin User 0 Admin User
Sun, 3 Jun 2018, 9:49 AM
4. Hệ thống Trường học số bao gồm những gì? Hình của Admin UserAdmin User 0 Admin User
Sun, 27 May 2018, 3:59 PM