DANH MỤC ID CÁC ĐỀ HI


Dùng để lấy 1 đề theo tên trường

Duyệt bảng chú giải thuật ngữ sử dụng chỉ mục này

Đặc biệt | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V | W | X | Y | Z | ALL

[19-20-hatinh-thithu]

Đề thi thử Hà Tĩnh, năm 2019-2020